Poland Universities | Europe
Lists by Name
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi
 • Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie
 • Akademia Leona Kozminskiego
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi
 • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu
 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • Akademia Muzyczna w Gdansku
 • Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Polonijna w Czestochowie
 • Akademia Pomorska w Slupsku
 • Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi
 • Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku
 • Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pieknych we Wroclawiu
 • Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu
 • Bielska Wyzsza Szkola im. J. Tyszkiewicza
 • Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Europejska Szkola Wyzsza w Sopocie
 • Gdanski Uniwersytet Medyczny
 • Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II
 • Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu
 • Nadbuzanska Szkola Wyzsza w Siemiatyczach
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Ciechanowie
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu
 • Politechnika Bialostocka
 • Politechnika Czestochowska
 • Politechnika Gdanska
 • Politechnika Koszalinska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki
 • Politechnika Lódzka
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Poznanska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza
 • Politechnika Slaska w Gliwicach
 • Politechnika Swietokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wroclawska
 • Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach
 • Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkola Glówna Handlowa w Warszawie
 • Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku
 • Uczelnia Jana Wyzykowskiego
 • Uczelnia Lazarskiego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
 • Uczelnia Warszawska im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
 • Uniwersytet Gdanski
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Jagiellonski
 • Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Lódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich
 • Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Lodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kollataja
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Slaski w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS
 • Uniwersytet Szczecinski
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Bialymstoku
 • Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wroclawski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu
 • Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu
 • Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University
 • Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach
 • Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Bialymstoku
 • Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka
 • Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi
 • Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Olsztynie
 • Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania
 • Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie
 • Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
 • Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku
 • Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu
 • Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie
 • Wyzsza Szkola Zarzadzania w Gdansku
 • Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie